Dozor a BOZP

Technický dozor investora a koordinátor BOZP

Máte záměr, stavební povolení a přípravné práce v běhu?

Máte realizační projekt, rozpočet a vybraného dodavatele stavby?

Máte potřebu angažovat silného partnera, který prosadí Vaše zájmy?

Máte dle zákona povinnostzajistit odborné vedení stavby a koordinátora BOZP?

Pak udělejte, co musíte,
ale dostaňte víc

Kontaktujte nás.

Technický dozor investora je v našem pojetí osoba, která zajišťuje řádné odborné vedení stavby, vede kontrolní dny, argumentuje s dodavateli, případně angažuje autorský dozor projektanta.

Obvykle je osobou, na kterou je delegována kontrolní činnost ve smyslu vyúčtování prací, změnových listů a podobně. Zde se zásadně řídíme naším Etickým kodexem.

Jak nám ukládá zákon (§ 14-18 zákona č.309/2006Sb) je dnes stavba, která nevyžaduje koordinátora BOZP spíše výjimkou. Koordinátora zajišťujeme zásadně participujícími partnery v lokalitě stavby.


Rychlý kontakt

Telefon: +420 601 575 408
E-mail: filip.kopcil@comafk.cz


Sídlo společnosti

Boženy Němcové 3451/20 Kroměříž

2024 © CoMaFK s.r.o.