Etický kodex
a zásady spolupráce

1

Na vznosná gesta nás neužije, jednáme čestně, slušně a držíme slovo - totéž vyžadujeme od našich partnerů


2

Partnerství chápeme jako spolupráci výhodnou pro obě strany, tedy rovnocenný vztah dvou profesionálů


3

Neděláme práci pro efekt, jsme orientovaní na výsledky - všichni vyděláváme prací, která má výsledky


4

Přes všechny rozdíly, typ a rozsah dodávky, způsoby řízení a hierarchii - máme společný cíl a to je dílo


5

Součinnost je u partnerů projevem kolegiálního respektu, nutného k dosahování výsledků se společným cílem


6

Výsledek, neboli produkt - je zcela dokončený a má vysokou kvalitu - polotovar je nepřípusný problém


7

Za výsledek - samostatnou část, předanou k užívání - náleží dodavateli dohodnutá odměna zaplacená včas


Rychlý kontakt

Telefon: +420 601 575 408
E-mail: filip.kopcil@comafk.cz


Sídlo společnosti

Boženy Němcové 3451/20 Kroměříž

2024 © CoMaFK s.r.o.